zznsz-07-002-0001-k050

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k050

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Witold Mierzejewski

Data wystawienia dokumentu: 20.04.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Witold Mierzejewski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Witold Mierzejewski pseudonim Kłyk, Antoni Kozłowski pseudonim Biały, Stanisław Grabowski pseudonim Wiarus, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Jan Jarota

Lata i daty dzienne: 06.1940 – 03.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Polski Związek Powstańczy, PZP, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Jedwabne

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content