zznsz-07-002-0001-k049

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k049

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Lucjan Kowalewski

Data wystawienia dokumentu: 07.05.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Lucjan Kowalewski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Lucjan Kowalewski pseudonim Krzak, Bogdan Śleszyński pseudonim Łoś, Bolesław Popkowski, Jan Jarota, Jan Kossakowski

Lata i daty dzienne: 05.1945 – 01.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Jedwabne, oddział Łosia

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content