ZZNSZ-07-001-0001-t7-k030

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t7-k030

Tytuł dokumentu: Życiorys Halina Kadłubowska

Data wystawienia dokumentu: 23.03.1998 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Halina Kadłubowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Halina Kadłubowska, Leon Kadłubowski

Lata i daty dzienne: 10.1942-04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content