ZZNSZ-07-001-0001-t6-k091-094

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k091-094

Tytuł dokumentu: Oświadczenie Jan Jastrzębski

Data wystawienia dokumentu: 24.04.1947 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Zambrów

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zambrowie

Adresat dokumentu: Jan Jastrzębski

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża, Zambrów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jan Jastrzębski pseudonim Wróbel, Piotr Krajewski pseudonim Komar

Lata i daty dzienne: 1945 -04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 4

Pobierz dokument

 

Skip to content