ZZNSZ-07-001-0001-t7-k004

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t1-k049

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Czesław Kaczorowski

Data wystawienia dokumentu: 08.12.1999 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Adresat dokumentu: Czesław Kaczorowski

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Czesław Kaczorowski

Lata i daty dzienne: 09.1945 – 12.1946 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content