ZZNSZ-07-001-0001-t7-k003

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t7-k003

Tytuł dokumentu: Życiorys Maria Kaczorowska

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Maria Kaczorowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Maria Kaczorowska, Czesław Kaczorowski

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Wdowa po kombatancie Czesławie Kaczorowskim

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content