ZZNSZ-07-001-0001-t6-k088-089

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k088-089

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Jan Jastrzębski

Data wystawienia dokumentu: 12.10.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Jan Jastrzębski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jan Jastrzębski pseudonim Wróbel, Mieczysław Dobosz pseudonim Orzeł, Karol Wojsz pseudonim Tuman

Lata i daty dzienne: 03.1945 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content