ZZNSZ-07-001-0001-t6-k025

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k025

Tytuł dokumentu: Życiorys Marianna Hermanowska

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Marianna Hermanowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Marianna Hermanowska, Ignacy Hermanowski

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Laskowiec, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne: W roku 1940 zabrana przez niemieckich żandarmów i wywieziona do przymusowych robót

Uwagi: Wdowa po kombatancie Ignacym Hermanowskim

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content