ZZNSZ-07-001-0001-t6-k056

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k056

Tytuł dokumentu: Kwestionariusz dla wdowy/wdowca pozostałych po kombatancie Teresa Jankowska

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Teresa Jankowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Teresa Jankowska, Czesław Jankowski

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content