ZZNSZ-07-001-0001-t6-k057

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k057

Tytuł dokumentu: Odpis skrócony aktu małżeństwa Teresa i Czesław Jankowski

Data wystawienia dokumentu: 17.10.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Boguty-Pianki

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego w Bogutach-Piankach

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Teresa Jankowska, Czesław Jankowski

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content