ZZNSZ-07-001-0001-t5-k021-022

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t5-k021-022

Tytuł dokumentu: Oświadczenie świadka Jerzego Kuleszy w sprawie Zygmunta Grabińskiego

Data wystawienia dokumentu: 12.06.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Jerzy Kulesza

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jerzy Kulesza, Zygmunt Grabiński pseudonim Olcha

Lata i daty dzienne: 03.1945 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne: Zygmunt Grabiński został aresztowany w czerwcu 1948 roku przez UB

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content