ZZNSZ-07-001-0001-t5-k020

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t5-k020

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Zygmunt Grabiński

Data wystawienia dokumentu: 15.01.1992 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Adresat dokumentu: Zygmunt Grabiński

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Grabiński pseudonim Olcha

Lata i daty dzienne: 09.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa, AK, Armia Krajowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content