ZZNSZ-07-001-0001-t3-k055

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t3-k055

Tytuł dokumentu: Życiorys Henryk Dera

Data wystawienia dokumentu: 17.08.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Henryk Dera

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlasie, Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Henryk Dera pseudonim Dzik, Marian Kozłowski pseudonim Dąbrowa

Lata i daty dzienne: 03.1942 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Laskowiec,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: wywieziony na roboty przymusowe w Niemczech,

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content