ZZNSZ-07-001-0001-t3-k053-054

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t3-k053-054

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Henryk Dera

Data wystawienia dokumentu: 17.08.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Henryk Dera

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlasie, Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Henryk Dera pseudonim Dzik, Stefan Grabowski pseudonim Brzoza, Kazimierz Kozłowski pseudonim Czarny, Marian Kozłowski pseudonim Dąbrowa,

Lata i daty dzienne: 04.1942 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Laskowiec,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: wywieziony na roboty przymusowe w Niemczech,

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content