ZZNSZ-07-001-0001-t1-k216

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t1-k216
Tytuł dokumentu: Życiorys Mieczysław Borowski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Mieczysław Borowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża, Zambrów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Mieczysław Borowski pseudonim Wierzbowski, pseudonim Dąbrowski

Lata i daty dzienne: 1942 – 15.04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, ZWZ, Związek Walki Zbrojnej

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content