ZZNSZ-07-001-0001-t1-k221-222

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t1-k221-222

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Jan Borzymowski

Data wystawienia dokumentu: 09.11.2000 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Jan Borzymowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Jan Borzymowski pseudonim Lipa, Zygmunt Muzyk pseudonim Kanarek, Bolesław Popkowski pseudonim Mały

Lata i daty dzienne: 1943 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content