zznsz-06-001-0002-t2-k107

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0002-t2-k107

Tytuł dokumentu: Oświadczenie Marianna Olszta w sprawie Stanisław Olszta

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Marianna Olszta

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Kraśnik, Borów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Marianna Olszta, Stanisław Olszta pseudonim Ognisty

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: ludobójstwo w Borowie

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument