zznsz-06-001-0002-t2-k105-106

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0002-t2-k105-106

Tytuł dokumentu: Życiorys Władysław Naborczyk

Data wystawienia dokumentu: 1

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Władysław Naborczyk

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Kraśnik, Borów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Władysław Naborczyk pseudonim Żyła, Antoni Mozgawa pseudonim Wilk, Leonard Zub – Zdanowicz pseudonim Ząb, Wacław Piotrowski pseudonim Cichy, Stanisław Ziółkowski, Piotr Jagiełło, Stanisław Madej, Bolesław Partyka, Ciostek,

Lata i daty dzienne: 10.1942-7.1944

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Szczecyn

Ważniejsze wydarzenie historyczne: ludobójstwo w Borowie

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content