zznsz-17-002-0001-k002

Sygnatura dokumentu: zznsz-17-002-0001-k002

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Józef Łobacz

Data wystawienia dokumentu: 28.05.1992 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Olsztyn

Województwo: Warmińsko – Mazurskie

Wystawca dokumentu:  Józef Łobacz

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Warmińsko-Mazurski Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlasie, Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Łobacz pseudonim Sokołowski, Albin Maksymiuk pseudonim Wiśniewski, Teofil Jaroszewski pseudonim Młodzian, Stanisław Duczymiński, Edmund Smoliński, Mirosław Reszko, Stanisław Bożyk pseudonim Szczyt

Lata i daty dzienne: 06.1943 – 03.1947,

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Siły Zbrojne NSZ, placówka w miejscowości Wólka Komarowska, oddział Szczyta

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: pomyłka dotycząca pseudonimów Maksymiuka (Bury) oraz Jaroszewskiego (Młody) , wpisano właściwe pseudonimy

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content