zznsz-07-011-0001-t2-k065-068

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t2-k065-068

Tytuł dokumentu: Pismo Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kolnie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku

Data wystawienia dokumentu: 08.09.1952 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Kolno

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kolnie

Adresat dokumentu: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Ilość skanów: 4

Pobierz dokument

Skip to content