zznsz-07-011-0001-t2-k012-013

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t2-k012-013

Tytuł dokumentu: Historia obiektu I.K.W. i charakterystyka terenu

Data wystawienia dokumentu: 13.02.1951 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży

Adresat dokumentu:

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): pseudonim Rola, pseudonim Zbych, pseudonim Ciemny

Lata i daty dzienne: 1946 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content