zznsz-07-011-0001-t1-k075-076

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t1-k075-076

Tytuł dokumentu: Wyrok Wojewódzkiego Sądu w Olsztynie w sprawie Henryka Karwowskiego

Data wystawienia dokumentu: 17.05.1951 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Wystawca dokumentu: Sąd Wojewódzki w Olsztynie

Adresat dokumentu: Henryk Karwowski

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Henryk Karwowski

Lata i daty dzienne: 1948 – 1949 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument:

Skip to content