zznsz-07-011-0001-t1-k059-063

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t1-k059-063

Tytuł dokumentu: Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie Henryka Karwowskiego

Data wystawienia dokumentu: 20.05.1949 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Białystok

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku

Adresat dokumentu: Henryk Karwowski

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Henryk Karwowski, Bronisław Karwowski pseudonim Grom

Lata i daty dzienne: 1946 – 1948 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 5

Pobierz dokument

Skip to content