zznsz-07-011-0001-t1-k037-038

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t1-k037-038

Tytuł dokumentu: Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie Franciszka Zajkowskiego

Data wystawienia dokumentu: 16.09.1993 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Białystok

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Sąd Wojewódzki w Białymstoku

Adresat dokumentu: Franciszek Zajkowski

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Franciszek Zajkowski

Lata i daty dzienne: 1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content