zznsz-07-011-0001-t1-k034-035

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-011-0001-t1-k034-035

Tytuł dokumentu: Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie Stefana Stypułkowskiego

Data wystawienia dokumentu: 20.01.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Wystawca dokumentu: Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego

Adresat dokumentu: Stefan Stypułkowski

Rodzaj dokumentu: Sprawy sądowe o rehabilitację

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content