zznsz-07-002-0001-k087

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k087

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Zygmunt Grabiński

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Zygmunt Grabiński

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Grabiński pseudonim Olcha, ksiądz Klajszmit pseudonim Poważny, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Jan Kossakowski

Lata i daty dzienne: 09.1941 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, Narodowa Organizacja Wojskowa, NOW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NZW,  placówka w miejscowości Grochy,

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content