zznsz-07-002-0001-k086

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k086

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Antoni Bartłomiej Gromadzki

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Antoni Bartłomiej Gromadzki

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Bartłomiej Gromadzki pseudonim Jarema, ksiądz Klajszmit pseudonim Poważny, Władysław Dzierzgowski, Jerzy Zawistowski, Jan Kossakowski

Lata i daty dzienne: 09.1940 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, Narodowa Siły Zbrojne, NSZ,  placówka w miejscowości Kolno,

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content