zznsz-07-002-0001-k080

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k080

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Edward Lutostański

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Edward Lutostański

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Edward Lutostański pseudonim Puk, Antoni Kozłowski pseudonim Biały, Antoni Poświata pseudonim Świt, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Czesława Łukaszewska Dąb, Wilczyński

Lata i daty dzienne: 08.1941 – 08.1946, 1950-1951

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowa Organizacja Wojskowa, NOW,  Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NZW, placówka w miejscowości Białe Szczepanowice

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, więziony

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content