zznsz-07-002-0001-k069

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k069

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Zygmunt Muzyk

Data wystawienia dokumentu: 

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Zygmunt Muzyk

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Zygmunt Muzyk pseudonim Kanarek, Hieronim Rogiński pseudonim Róg, Antoni Gromadzki pseudonim Jarema, Władysław Dzierzgowski, Jerzy Zawistowski, Jan Kossakowski

Lata i daty dzienne: 01.1943 – 04.1947, 1949 – 1952

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Kolno, oddział Roga,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, więziony

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content