zznsz-07-002-0001-k064

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k064

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Tadeusz Bolesław Poniat

Data wystawienia dokumentu: 08.4.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Tadeusz Bolesław Poniat

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Tadeusz Bolesław Poniat pseudonim Bystry, Bolesław Popkowski, Władysław Dzierzgowski, Jan Jarota,  Zagłoba

Lata i daty dzienne: 04.1944- 11.1945, 1949

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Jednaczewo

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, więziony

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content