zznsz-07-002-0001-k053

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k053

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Antoni Krajewski

Data wystawienia dokumentu: 14.05.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Antoni Krajewski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Krajewski pseudonim Kmicic, Władysław Ramutowski pseudonim Stal, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Jan Kossakowski

Lata i daty dzienne: 09.1942- 03.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Grądy Małe, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe NZW,

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content