zznsz-07-002-0001-k037

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k037

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Bolesław Bzura

Data wystawienia dokumentu: 26.04.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Bolesław Bzura

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Bolesław Bzura pseudonim Grab, Władysław Ramutowski pseudonim Stal, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Jan Jarota

Lata i daty dzienne: 07.1942 – 01.1946,

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, placówka w miejscowości Obrytki

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, więziony

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content