zznsz-07-002-0001-k021

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k021

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Antoni Nieciecki

Data wystawienia dokumentu: 25.04.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Antoni Nieciecki

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Nieciecki pseudonim Burza, Władysław Dzierzgowski, Bolesław Popkowski, Jan Jarota

Lata i daty dzienne: 04.1942 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Bartki, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content