zznsz-07-002-0001-k018

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k018

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Regina Sekścińska

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Regina Sekścińska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Regina Sekścińska pseudonim Czarna, Antoni Kozłowski pseudonim Biały, Henryk Rogiński pseudonim Róg

Lata i daty dzienne: 05.1942 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Zabiele

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowana przez Niemców, odbicie więźniów pod Cydzynem

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument