zznsz-07-002-0001k-011

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k011

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Stefan Szczepański

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Stefan Szczepański

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Stefan Szczepański pseudonim Brzoza, Antoni Siwik, Bolesław Popkowski, Władysław Dzierzgowski, Czesława Łukaszewska

Lata i daty dzienne: 03.1944 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Zbójna

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content