zznsz-07-002-0001-k004

Sygnatura dokumentu: zznsz-07-002-0001-k004

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Kazimiera Wierzbicka

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Łomża

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Kazimiera Wierzbicka

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlaskie, Mazowsze

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Kazimiera Wierzbicka pseudonim Jańka, Wilczek

Lata i daty dzienne: 05.1944, 1945, 1946, 1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Cyprki

Ważniejsze wydarzenie historyczne: roboty przymusowe w Niemczech

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content