ZZNSZ-07-001-0001-t7-k234

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t7-k234

Tytuł dokumentu: Decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich Teresa Kopańczyk wdowie po Kazimierzu Kopańczyku

Data wystawienia dokumentu: 05.11.1996 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Adresat dokumentu: Teresa Kopańczyk

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Teresa Kopańczyk, Kazimierz Kopańczyk

Lata i daty dzienne: 04.1943 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content