ZZNSZ-07-001-0001-t6-k073

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k073

Tytuł dokumentu: Skan dowodu osobistego Józef Jasionek

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Ostrów Mazowiecka

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: KPMO Ostrów Mazowiecka

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Jasionek

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

 

Skip to content