ZZNSZ-07-001-0001-t6-k066-067

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k066-067

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Aleksandra Jańczak

Data wystawienia dokumentu: 15.05.2003 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Aleksandra Jańczak

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Aleksandra Jańczak

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Podopieczna

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content