ZZNSZ-07-001-0001-t6-k062-063

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k062-063

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Antoni Jankowski

Data wystawienia dokumentu: 05.07.1992 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Antoni Jankowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Antoni Jankowski pseudonim Rysiek, Władysław Dzierzgowski pseudonim Waldemar, Jan Wałkuski

Lata i daty dzienne: 01.1952 – 04.1956 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

 

Skip to content