ZZNSZ-07-001-0001-t6-k052

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k052

Tytuł dokumentu: Zaświadczenie Edmund Jankowski

Data wystawienia dokumentu: 23.06.1992 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Adresat dokumentu: Edmund Jankowski

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Edmund Jankowski

Lata i daty dzienne: 01.1943 – 12.1946 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content