ZZNSZ-07-001-0001-t6-k044-045

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k044-045

Tytuł dokumentu: Deklaracja Marianna Jankowska

Data wystawienia dokumentu: 08.03.1994 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Marianna Jankowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Marianna Jankowska

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi: Wdowa po kombatancie

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content