ZZNSZ-07-001-0001-t6-k040-041

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k040-041

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Henryk Janicki

Data wystawienia dokumentu: 11.07.1991 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Henryk Janicki

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Henryk Janicki pseudonim Jawor, Władysław Dłużniewski pseudonim Gołąb, Jan Tyborowski pseudonim Błyskawica

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne: Odbywał karę dziesięciu lat pozbawienia wolności

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content