ZZNSZ-07-001-0001-t6-k019

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k019

Tytuł dokumentu: Odpis skrócony aktu małżeństwa Janina i Aleksander Herman

Data wystawienia dokumentu: 08.02.1989 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Suwalskie

Wystawca dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Janina Herman, Aleksander Herman

Lata i daty dzienne: 

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

 

Skip to content