ZZNSZ-07-001-0001-t6-k005-006

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t6-k005-006

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Aleksander Herman

Data wystawienia dokumentu: 29.04.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Aleksander Herman

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Aleksander Herman pseudonim Mewa, Jan Bolesław Zajkowski pseudonim Wilk, Mieczysław Górski pseudonim Orzeł

Lata i daty dzienne: 05.1943 – 03.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content