ZZNSZ-07-001-0001-t5-k102-103

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t5-k102-103

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Józef Grodzki

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Józef Grodzki

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Grodzki pseudonim Wiśnia, Tadeusz Lipski, Lucyna Skłodowska

Lata i daty dzienne: 09.1943 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa, AK, Armia Krajowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content