ZZNSZ-07-001-0001-t5-k101

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t5-k101

Tytuł dokumentu: Życiorys Mieczysław Grochowski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Mieczysław Grochowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża, Dąbki

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Mieczysław Grochowski pseudonim Rybka, Edward Lipski pseudonim Jastrząb, pseudonim Zbycho, pseudonim Ciemny

Lata i daty dzienne: 05.1944 – 04.1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Dąbki, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content