ZZNSZ-07-001-0001-t4-k122-123

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t4-k122-123

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Józef Głębocki

Data wystawienia dokumentu: 19.11.1992 r.

Miejsce wystawienia dokumentu:

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu: Józef Głębocki

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Łomża, Wyszomierz, Zambrów

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Głębocki pseudonim Dzik/Dzidu, Józef Radwański pseudonim Pokrzywa, Karol Wojsz pseudonim Tuman

Lata i daty dzienne: 1942 – 1947 r.

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Wyszomierz, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

 

Skip to content