ZZNSZ-07-001-0001-t3-k099

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t3-k099

Tytuł dokumentu: Życiorys Halina Dmochowska z d. Jaźwińska

Data wystawienia dokumentu: 

Miejsce wystawienia dokumentu: 

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Halina Dmochowska

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlasie, Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Halina Dmochowska pseudonim Jarzębina, Czesław Tymiński pseudonim Mściwy,

Lata i daty dzienne: 12.1945 – 04.1947

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, placówka w miejscowości Czyżew,

Ważniejsze wydarzenie historyczne: prześladowania ze strony UB,

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content