ZZNSZ-07-001-0001-t3-k051-052

Sygnatura dokumentu: ZZNSZ-07-001-0001-t3-k051-052

Tytuł dokumentu: Życiorys Helena Deniziak

Data wystawienia dokumentu: 21.06.1995 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Przybyszyn

Województwo: Podlaskie

Wystawca dokumentu:  Helena Deniziak

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracje członkowskie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Podlasie, Łomża

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Helena Deniziak, Witold Jankowski

Lata i daty dzienne: 1946, 1947 – 1951

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje:  Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NZW

Ważniejsze wydarzenie historyczne: mąż aresztowany przez UB, więziony, zmarł w więzieniu

Uwagi: wdowa po żołnierzu NZW – Witoldzie Jankowskim 

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zapisz się do naszego newslettera.